Jill Haugen

Kem sku ha trudd at tøtta her fyller 50 år. Jill som ikke liker pill,bra hu har Eva som har pils og grill. Kan itj skryt på sæ 10 i stil på klæsstil,men stil har dama læll. Vi roper høyt i kor HURRA for dama her e bæst uten tvil. Bursdags klæmma fra aille oss du har kjær

Publiseringsdato 26.05.2023
Jubilanter