Håkon

19.05.2020

kom til verden 22.02.20. Thomas er stolt og omsorgsfull storebror. Stolte foreldre er Robert Halvei og Eva Samdal.