Ingvild S. Nordtømme

31.03.2020

Ingvild kom til verden på St.Olavs sykehus 10.3.20 Liv Kristin og Joachim