Gry Hege Rønning

13.02.2019

Moder'n fylle 50 år den 13/2! Gratulerer så my me da'n! Andreas & damene.