Aslaug Ingeborg Myhr

30.03.2021

Jonas, Nina, Jørgen, Peter, Emil, Mia, Håkon og Hanne hilser til mormor på 80-årsdagen!
Jubilanter