Odin Sørløkken Myren 3 år

03.09.2020

Gratulerer med dagen til storguten på Grinnisflåtta, 4 september. Hilsen fra oldemor og oldefar på Ørlandet, besteforeldre på Lundamo og alle oss i Budalen.